г. Пенза, ул. Калинина, д. 156, тел./факс: (8412) 34-61-31, 34-54-52